Nu är nästa bok på gång …

Grunden är lagd och planeringen för nästa utgivning går som planerat.

Vi ser fram emot en spännande tid med skrivande och skapande!